TOUR KHỞI HÀNH THỜI GIAN HÀNG KHÔNG GIÁ BÁN (VNĐ)
CHÂU ÂU
PHÁP – BỈ – ĐỨC – HÀ LAN 25/3; 10,25/4; 8,14,28/5; 12,19,26/6; 6,10,18/7; 1,8,20,28/8; 2,22/10/2020 7N6Đ QR 41.900.000
PHÁP – BỈ – ĐỨC – HÀ LAN
TẾT ÂM
22/01 (28 Tết)
BAY CHIỀU
7N6Đ QR 43.900.000
23/01 (29 Tết)
26/01 (Mùng 2 Tết)
BAY SÁNG
7N6Đ QR 44.900.000
PHÁP – LUX – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN
TẾT ÂM
23/01 (29 Tết)
BAY SÁNG
9N8Đ QR 51.900.000
PHÁP – THỤY SỸ – Ý
TẾT ÂM
23/01 (29 Tết)
25/01 (Mùng 1 Tết)
BAY SÁNG
10N9Đ QR 57.900.000
PHÁP – THỤY SỸ – Ý – VATICAN – MONACO 6/11 12N11Đ QR 55.900.000
PHẦN LAN – THỤY ĐIỂN – NA UY – ĐAN MẠCH 27/10; 24/11; 28/12 9N8Đ TK
59.900.000 (chưa visa)
63.900.000 (gồm visa)
Ý – SLOVENIA – HUNGARY – SLOVAKIA – ÁO – SÉC
11N10Đ QR 56.900.000
TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA 10N9Đ QR 59.900.000
ÚC
SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE 14/2, 17/4 Khuyến mại 7N6Đ VN 43.900.000
SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE 28/2, 13/3, 27/3, 17/4, 8/5, 22/5, 12/6, 26/6 7N6Đ VN 46.900.000
SYDNEY – MELBOURNE 10/7, 14/8, 2/10, 26/10, 30/10, 6/11 6N5Đ VN 46.500.000
SYDNEY – MELBOURNE 15/9 Khuyến mại 6N5Đ VN 42.900.000
SYDNEY – MELBOURNE 26/01/2020 (Mùng 2 Tết) 7N6Đ VN 60.990.000
SYDNEY – MELBOURNE 27/12 (còn 1 chỗ) 7N6Đ VN 51.900.000
20/12 7N6Đ VN 53.900.000
SYDNEY – MELBOURNE 25/10; 8/11; 22/11; 6/12 7N6Đ VN 47.900.000
NGA
MATXCOVA – ST. PETERSBURG 9N9Đ
27/01/2020 (mùng 3 tết) 9N9Đ VN 46.900.000
14/02/2020 9N9Đ VN 45.900.000
06/03/2020 9N9Đ VN 44.900.000
23/11 (full) 9N8Đ VN 45.900.000
13/12 9N8Đ VN 46.900.000
MATXCOVA – ST. PETERSBURG 7N 7N6Đ VN 43.900.000
TOUR MỸ
NEW YORK – PHILADENPHIA – WASHINGTON – LAS VEGAS – LOS ANGELES – SAN FRANCISCO
11N10D CI
TOUR ANH
HÀ NỘI – LONDON – EDINBURGH – MANCHESTER – LÂU ĐÀI WINSOR – LONDON – HÀ NỘI 27/4, 22/5, 10/6, 25/6, 11/7, 27/7, 22/8, 23/10 9N8Đ VN 69.900.000
NAM PHI
JOHHANESBURG – PRETORIA – SUN CITY – CAPE TOWN 6,14/11 (full) 8N7Đ QR/SQ/KQ
53.900.000 (Đoàn từ 20 người)
55.900.000 (Đoàn từ 15 người)
TOUR KHỞI HÀNH THỜI GIAN HÀNG KHÔNG GIÁ BÁN (VNĐ)
SINGAPORE
Singapore 21/11 4N3Đ Vietjet Air 9.690.000
Singapore 23, 30/01 (29, M6 Tết) 4N3Đ Vietjet Air 13.500.000
Singapore 24/01 ( 30 Tết) 4N3Đ Vietjet Air 13.990.000
Singapore 25/01 ( M1 tết) 4N3Đ Vietjet Air 15.490.000
Singapore 4N3Đ Vietjet Air
Singapore 4N3Đ Vietjet Air
SINGAPORE – MALAYSIA
Singapore – Malaysia 6N5Đ Scoot air- malindo Air 9.990.000
Singapore – Malaysia 27/12 (Tết Dương Lịch) 6N5Đ Scoot air- malindo Air 11.290.000
Singapore – Malaysia 23, 24/01/2020 (29, 30 tết) 6N5Đ Scoot air- malindo Air 13.990.000
Singapore – Malaysia 25, 26/01/2020 (M1, M2 Tết) 6N5Đ Scoot air- malindo Air 14.990.000
Singapore – Malaysia 26/01/2020 (M2 Tết) 6N5Đ Malindo Air -Scoot air 15.490.000
Singapore – Malaysia 31/1; 01/02/2020 (M7, M8 Tết) 6N5Đ Scoot air- malindo Air 10.990.000
Singapore – Malaysia 14/02/2020 6N5Đ Scoot air- malindo Air 10.490.000
Singapore – Malaysia 04, 07, 21, 28/02; 06, 13, 20, 27/03/2020 6N5Đ Scoot air- malindo Air 10.290.000
SINGAPORE – MALAYSIA – INDONESIA
Singapore – Malaysia – Indonesia 14, 28/11 5N4Đ Vietjet – Malindo air 9.490.000
SINGAPORE – MALAYSIA
Singapore – Malaysia 5N4Đ 5N4Đ Vietjet – Malindo air 8.690.000
Singapore – Malaysia 9, 16/01 4N3Đ Vietjet/ Malindor – Air Asia GIÁ TỪ 7.690.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 20, 23/11, 04/12, 15, 26/02; 02, 07, 14, 21, 28/03 7N6Đ Vietnam airlines 16.490.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 21/12 7N6Đ Vietnam airlines 17.490.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 28/12 7N6Đ Vietnam airlines 17.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 25/01 (Mồng 1 tết) 7N6Đ Vietnam airlines 19.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải
Bắc Kinh – Thượng Hải 13, 27/11, 11, 18/12; 12, 26/02; 04, 11,18/03 5N4Đ Vietnam Airlines 14.690.000
Bắc Kinh
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành 06/12 5N4Đ Air China 10.290.000
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành 17, 24/11;15, 29/12 5N4Đ Air China 9.590.000
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành 26/01 (Mồng 2 tết) 5N4Đ Air China 13.490.000
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N 12, 19, 24/09; 4N3Đ Air China 9.300.000
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N 31/12 4N3Đ Air China 9.300.000
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N 14, 21, 19, 28/11, 12, 26/12 4N3Đ Air China 8.900.000
Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila
Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila 6N5Đ Oto + tàu cao tốc 12.990.000
Nam Ninh – Hạ Môn
Nam Ninh – Hạ Môn 26/11 6N5Đ Bay + oto 14.990.000
CHƯƠNG TRÌNH KHỞI HÀNH THỜI GIAN HÀNG KHÔNG GIÁ BÁN (VNĐ)
THÁI LAN
BANGKOK – PATTAYA
14/11 5N4Đ Air Asia 4.990.000
27/11 5N4Đ Air Asia 5.990.000
12 /12 5N4D Air Asia 5.990.000
20, 21/12 5N4D Air Asia 6.990.000
2, 3, 5, 6, 7, 14, 20, 27/2
6, 12, 20, 27/3
5N4D Air Asia 6.490.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY TỐI – VỀ TỐI)
25/1/2020
(M1TẾT ÂM LỊCH)
5N4Đ Air Asia 9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(TỐI – SÁNG)
26/01/2020
(M2 TẾT ÂM LỊCH)
5N4Đ Air Asia 9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(SÁNG – TỐI)
27/01/2020
(M3 TẾT ÂM LỊCH)
5N4Đ Air Asia 9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY SÁNG – VỀ TỐI)
28/01/2020
(M4 TẾT ÂM LỊCH)
5N4Đ Air Asia 9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY SÁNG – VỀ TỐI)
29/01/2020
(M5 TẾT ÂM LỊCH)
5N4Đ Air Asia 8.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(SÁNG – TỐI)
26/1/2020
(M2 TẾT ÂM LỊCH)
4N3Đ ThaiLion Air 9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(SÁNG – TỐI)
29/1/2020
(M5 TẾT ÂM LỊCH)
5N4Đ ThaiLion Air 8.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(SÁNG – TỐI)
22/1/2020
(28 TẾT ÂM LỊCH)
5N4Đ ThaiLion Air 6.490.000
BANGKOK – PATTAYA
(TỐI – SÁNG)
22/1/2020
(28 TẾT ÂM LỊCH)
5N4Đ ThaiLion Air 5.890.000
BANGKOK – PATTAYA
(TỐI – SÁNG)
24/1/2020
(30 TẾT ÂM LỊCH)
4N3Đ ThaiLion Air 6.690.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY SÁNG – VỀ TỐI)
13/11 5N4Đ ThaiLion Air 4.990.000
27/11
4, 11, 18, 25/12
5N4Đ ThaiLion Air 5.990.000
Năm 2020: 22/1 5N4Đ ThaiLion Air 6.490.000
Năm 2020: 8/1
5, 12, 19, 26/2
4, 11, 18, 25/3
5N4Đ ThaiLion Air 5.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY TỐI – VỀ SÁNG)
27/11
4, 11, 18/12
5N4Đ ThaiLion Air 5.190.000
Năm 2020: 22/1 5N4Đ ThaiLion Air 5.690.000
Năm 2020: 5, 19, 26/2
4, 11, 18, 25/3
5N4Đ ThaiLion Air 5.190.000
PHUKET – THALANG MANEEKRAM
CHIANG MAI – CHIANG RAI 26, 27/01
(M2, M3 Tết Âm Lịch)
4N3Đ Air Asia 10.990.000
DUBAI
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI 19, 26/11
4/12
6N5Đ Emirates Airline 23.990.000
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI 11, 19, 25, 26/11 6N5Đ Emirates Airline 29.900.000
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI 27, 28/12 (Tết DL)
25, 26, 27/01
(M1, M2, M3 Tết ÂL)
6N5Đ Emirates Airline 31.900.000
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI 28, 29/01 (M4 Tết ÂL) 6N5Đ Emirates Airline 28.900.000
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI Năm 2020:
11, 18, 28/03
6N5Đ Emirates Airline 23.990.000
CAMPUCHIA
SIEMREAP – PHNOMPENH Thứ 5 hàng tuần 4N3Đ Vietjet 8.490.000
SIEMREAP – PHNOMPENH
Thứ 5 hàng tuần 4N3Đ VJ 7.990.000
Tết Dương lịch: 28, 29/12
Tết Âm lịch: M2, M4, M6 Tết
4N3Đ VJ 9.990.000
MALDIVES
HN/SG – MALDIVES – HN/SG
TRUNG QUỐC
NAM NINH – TGG – PHCT
19, 26/11
3, 10, 17/12
Tháng 1/2020: 7, 14
4, 11, 18, 25/2
6N5Đ Đường bộ 7.590.000
29, 30, 31/12 6N5Đ Đường bộ 7.990.000
26, 27/1/2020
(Tức M2, M3 Tết ÂL)
6N5Đ Đường bộ 8.990.000
TGG – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG – PHÙ DUNG TRẤN – PHCT
6N5Đ VJ
TGG – PHÙ DUNG TRẤN _ PHCT 5N4Đ Đi Bay VJ – Về Bộ
TRƯỜNG SA – TGG – PHCT – TRÙNG KHÁNH 21/11
12, 31/12
5N4Đ CZ 13.490.000
TRƯỜNG SA – PHCT – PHÙ DUNG TRẤN – TGG
10, 24 /11
8, 22 /12
5N4Đ
CZ
10.990.000
29/12 (Tết DL) 11.990.000
NAM NINH – QUẾ LÂM 4N3D
Thứ 6 hàng tuần
29/12 (Tết Dương lịch)
4N3D Đường bộ 5.690.000
26/1 (M2 Tết ÂL) 4N3D Đường bộ 6.490.000
NAM NINH – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN
Thứ 5 hàng tuần
28/12 (Tết Dương lịch)
5N4Đ Đường bộ 7.490.000
26/1 (M2 Tết ÂL) 5N4Đ Đường bộ 8.490.000
NAM NINH – QUẢNG CHÂU Thứ 5, Thứ 7 Hàng tuần
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30/11
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28/12
4N3Đ Đường bộ 4.990.000
NAM NINH – CV KHỦNG LONG
30/12
(Tết Dương lịch)
3N2Đ Đường bộ 3.990.000
26/1/2020
(M2 Tết ÂL
3N2Đ Đường bộ 4.690.000
TOUR KHỞI HÀNH THỜI GIAN HÀNG KHÔNG GIÁ BÁN (VNĐ)
HÀN QUỐC
SEOUL – NAMI – EVERLAND 27/12 ( Tết Dương) 5N4D VJ 13.490.000
SEOUL – NAMI – EVERLAND 27/11, 11/12 5N4D tway 10.500.000
HN- SEOUL-JEJU-NAMI-EVERLAND-HN
29/01/2020 ( Tết NĐ)
6N5D
KE
21.490.000
27/11; 11/12; 25/12 18.990.000
EVERLAND – YANGJIN PINE -FLOATING ISLAND
31/12 ( Tết Dương)
5N4D
KE
14.500.000
10/12
7,14/01/2020
04,25/02/2020
10,24/03/2020
13.500.000
SEOUL – NAMI – EVERLAND 20,25,27/03/2020
5N4D
JEJU AIR
16.990.000
SEOUL – JANGJINPINE – LOTTE WORLD
25,26,27/01/2020 ( M1,2,3 Tết âm)
28/01/2020 (M4 Tết âm) 13.990.000
SEOUL – JANGJIN PINE – LOTTE WORLD
28/12/2019 ( Tết dương)
AIR SEOUL
12.990.000
26/1/2020 ( M.2 Tết) 15.990.000
27/1/2020 (M3 Tết) 15.500.000
HÀ NỘI- TOKYO- PHÚ SĨ – HANOKE – KYOTO – OSAKA – HÀ NỘI 12/11 6N5Đ VNA 31.900.000
TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA
13/11
6N5Đ
VNA 30.900.000
12,19/11 VJ 28.990.000
HÀ NỘI – TOKYO – HANOKE- FUJI MT 20/11 5N4Đ VNA 28.900.000
TOKYO – HAKONE – PHU SI 15/11
6,13,19/12
4N3D VN 22.900.000
TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA 25/01/2020(M1 tết âm) 6N5Đ NH 33.990.000
ĐÀI LOAN
ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – NAM ĐẦU –
ĐÀI BẮC
25/01/2020 ( M.1 Tết)
5N4D
Vietjet air
14.990.000
ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – NAM ĐẦU –
ĐÀI BẮC
26/01/2020 ( M.2 Tết) 15.990.000
CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC 27/1/2020 ( M.3 Tết) 14.990.000
HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – CAO HÙNG – HÀ NỘI 16,20,23,27,30/11
5N4D
VIETJET AIR 9.990.000
HN – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG 15,25/11 VNA 11.990.000
HN- Đài Trung- Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Bắc 20/12 CI 11.990.000
HN- ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – CAO HÙNG- ĐÀI TRUNG 29/11; 27/12 CI 11.990.000
TOUR BALI – INDONESIA
BALI 21/11 ; 5/12
4N3Đ
VNA
12.490.000
BALI 30/12 14.890.000
BALI 29/12 5N4Đ MH 15.890.000
TOUR TRIỀU TIÊN
TRIỀU TIÊN: BÌNH NHƯỠNG – KHAI THÀNH DMZ – KAESONG
08,22/11 ; 06/12
5N4Đ
AIR CHINA
34.900.000
9.900.000
TOUR HỒNG KONG
HK SHOPPING VNA
23/11
4N3D
VNA
14.500.000
27/2, 7/3, 27/3/2020
21/12 15.500.000
31/12 16.900.000