TOURKHỞI HÀNHTHỜI GIANHÀNG KHÔNGGIÁ BÁN (VNĐ)
CHÂU ÂU
PHÁP – BỈ – ĐỨC – HÀ LAN
8, 14, 28/5
7N6Đ
QR
39.900.000
2, 22/1039.900.000
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC12,21/6; 5/710N9ĐCA42.900.000
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC24/67N6ĐTK39.900.000
PHÁP – THỤY SĨ – Ý – VATICAN10,18/5; 2/68N7ĐQR45.900.000
PHÁP – THỤY SĨ – Ý – VATICAN – MONACO
23/5; 6,24/6
11N9Đ
TK
57.900.000
4,18,30/7; 22/859.900.000
PHÁP – THỤY SĨ – Ý – VATICAN – MONACO
8,28/5
11N10Đ
QR
57.900.000
11,18,25/6; 2,9,16,22/7; 5,20/859.900.000
18/9; 15/1057.900.000
PHÁP – THỤY SĨ – Ý – VATICAN10, 20/68N7ĐTK45.900.000
PHÁP – LUX – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN
6,17/6
9N8Đ
TK
49.900.000
8,15/751.900.000
PHÁP – LUX – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN
24/4, 22/5
9N8Đ
QR
51.900.000
6,20/6; 1,18/753.900.000
8,29/8; 18/951.900.000
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC – THỤY SĨ – MIỀN NAM NƯỚC PHÁP – Ý
16/6
15N14Đ
TK
72.900.000
15/775.900.000
ĐÔNG ÂU: PRAHA – SALZBURG – HALSTATT – VIENNA – BUDAPEST25/4; 21/5; 9,25/6; 15/9; 8/108N7ĐTK49.900.000
ĐÔNG ÂU: PRAHA – SALZBURG – HALSTATT – VIENNA – BUDAPEST
21/7; 5,23/8
9N8Đ
QR
53.900.000
22/549.900.000
HY LẠP – THỔ NHĨ KỲ: ISTANBUL – ATHENS – SANTORINI – THÀNH TROY – KUSADASI – KAPADOCIA
22/4; 24/6
12N11Đ
TK
65.900.000
22/7; 2/967.300.000
ÚC
SYDNEY – MELBOURNE28/2; 13/3; 17/4/20207N6ĐVN47.590.000
MELBOURNE – SYDNEY28/5; 18/6/20207N6ĐVN47.590.000
MELBOURNE – SYDNEY (Trượt tuyết)10/8/20207N6ĐVN47.590.000
MELBOURNE – SYDNEY – CANBERRA (Lễ hội hoa Floriade)25/9; 21/107N6ĐVN47.590.000
MELBOURNE – SYDNEY (Rose garden, Ballarat)13,27/11/20207N6ĐVN47.590.000
SÀI GÒN: SYDNEY – CANBERRA
XEM SHEN YUN
4/3/20205N4ĐVN39.930.000
ÚC – NEWZEALAND:
MELBOURNE – AUCKLAND – ROTORUA – SYDNEY
29/3/20209N8ĐVN74.900.000
HÀ NỘI: SYDNEY – CANBERRA
XEM SHEN YUN
22/3/20205N4ĐVN39.390.000
SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE28/2, 17/4/2020 Khuyến mại7N6ĐVN43.900.000
SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE
13, 27/3, 8/5, 22/5, 12/6/2020
7N6Đ
VN
46.900.000
26/6/202047.900.000
SYDNEY – MELBOURNE10/7, 14/8, 2/10, 26/10, 30/10, 6/11/20206N5ĐVN46.500.000
SYDNEY – MELBOURNE15/9 Khuyến mại6N5ĐVN42.900.000
NGA
MATXCOVA – ST. PETERSBURG 9N9Đ
13/02/202010N9ĐVN45.900.000
06/03/202010N9ĐVN44.900.000
MATXCOVA – ST. PETERSBURG – TVER (VOLGA) VN CƠ BẢN
15,20,22/05/2020
10N9Đ
VN
48.900.000
29/05/202049.900.000
3,10,12,17, 24, 26, 29/06/202053.900.000
6, 8, 10, 17, 20, 22, 24/07/202052.900.000
31/07; 7,26/08; 4,7,9,11,14,16/09/202050.900.000
18,21,23, 25,28,30/09; 2/10/202051.900.000
5,7,9/10/202050.900.000
MATXCOVA – ST. PETERSBURG
VN TIẾT KIỆM
27/04; 29/07; 5,12,19, 31/08; 2/09; 14,16/10/2020
10N9Đ
VN
45.900.000
19,23/10; 13,27/11; 11/12/202044.900.000
MATXCOVA – ST. PETERSBURG
SU CƠ BẢN
30/05/2020
8N7Đ
SU
46.900.000
6,12,20,26/06; 2,11/07; 18,25/09; 2/10/202049.900.000
MATXCOVA – ST. PETERSBURG SU TIẾT KIỆM
25/78N7ĐSU43.900.000
8/8; 4,11/9; 9,15/10; 20/11; 18/12/20208N7ĐSU42.900.000
TOUR MỸ
ĐÔNG TÂY: NEW YORK – WASHINGTON D.C – LAS VEGAS – LOS ANGELES – SAN DIEGO29/03, 03/04, 25/04, 26/04, 15/05, 30/05, 05/06, 12/0610N9ĐCX, BRHAN: 63.500.000
DAD & SGN: 64.900.000
TÂY ĐÔNG: SAN FRANCISCO – SAN JOSE – GRAND CANYON – LAS VEGAS – LOS ANGELES – SAN DIEGO – TIJUANA MEXICO – WASHINGTON D.C – PHILADELPHIA – NEW YORK
22/3, 19/4, 10/5, 07/6
12N11Đ
BR
HAN: 66.900.000
DAD & SGN: 67.900.000
68.900.000
MỸ – MEXICO – CUBA22/4, 24/5, 14/6, 14/9, 18/1015N14ĐBRHAN & SGN: 112.900.000
CANADA
ĐÔNG TÂY: TORONTO – THÁC NIAGARA FALSS – ĐẢO VICTOURIA – VANCOUVER11/5 , 13/09, 10/108N7ĐBRHAN: 68.500.000
SGN: 69.900.000
TÂY ĐÔNG: VANCOUVER – VICTORIA – NÚI TUYẾT WHISLER – MONTREAL QUEBEC CITY – OTTAWA – TORONTO – NIAGARA FALLS26/04 , 15/06, 23/09, 20/1012N11ĐBRHAN: 84.900.000
SGN: 85.900.000
TOUR ANH
LONDON – WINDSOR – STONE HENGE – CARDIFF – BIBURY – OXFORD – MANCHESTER –YORK – EDINBURGH
23/4; 18/6; 20/8
10N9Đ
VN
68.900.000
16/770.900.000
HÀ NỘI – LONDON – EDINBURGH – MANCHESTER – LÂU ĐÀI WINSOR – LONDON – HÀ NỘI25/4, 22/5, 8/6, 27/6, 2/7, 22/7, 13/8, 23/109N8ĐVN69.900.000
NAM PHI
JOHHANESBURG – PRETORIA – SUN CITY – CAPE TOWN8N7ĐQR/SQ/KQ53.900.000 (Đoàn từ 20 người)
55.900.000 (Đoàn từ 15 người)
SINGAPORE
Singapore20/02; 12/3, 21/054N3ĐVietjet Air9.890.000
Singapore30/044N3ĐVietjet Air12.990.000
Singapore4, 18/06; 2, 16, 30/07; 6/84N3ĐVietjet Air10.490.000
SINGAPORE – BATAM
SINGAPORE – BATAM
20/02, 12/034N3ĐVietjet Air9.890.000
28/05, 9, 23/074N3ĐVietjet Air10.490.000
SING – BATAM JOHOR
SING – BATAM JOHOR25/06/20204N3ĐVietjet Air10.490.000
SINGAPORE – MALAYSIA
Singapore – Malaysia27/5; 3, 17, 24/6; 1, 8, 22, 29/7; 5, 12, 19, 26, 28/86N5ĐScoot air- malindo Air10.190.000
Singapore – Malaysia14/026N5ĐScoot air- malindo AirGiá thu về 8.490.000
Singapore – Malaysia21, 25, 28/02; 06, 13, 20, 27/03; 10, 11, 17, 24, 25/04; 8, 9, 15, 22, 23, 29/05; 05, 06, 19, 20/06; 3, 4, 10, 17, 18, 24, 31/07; 01,14,15, 21/08; 9, 11/96N5ĐScoot air- malindo Air9.990.000
Singapore – Malaysia8, 15, 22/04; 13, 20/5; 7/8;6N5ĐScoot air- malindo Air10.090.000
Singapore – Malaysia29/046N5ĐScoot air- malindo Air12.990.000
MALAYSIA – SINGAPORE
Malaysia – Singapore
01/04/20206N5ĐMalindo Air – Scoot Air10.990.000
7, 14, 21/04; 12, 19, 26/05; 11, 18/8; 22, 23, 29, 30/9; 6, 13/106N5ĐMalindo Air – Scoot Air9.990.000
22/04; 13/05; 9, 16,30/06; 7, 14, 21/07; 12, 19/086N5ĐMalindo Air – Scoot Air10.090.000
20/05; 10, 17/06; 8, 15, 22/076N5ĐMalindo Air – Scoot Air10.190.000
28, 29/046N5ĐMalindo Air – Scoot Air12.990.000
SINGAPORE – MALAYSIA – INDONESIA
Singapore – Malaysia – Indonesia11;18,25/02; 03/035N4ĐVietjet – Malindo air9.590.000
Singapore – Malaysia – Indonesia10, 17, 24/04; 8, 15, 22/055N4ĐVietjet – Malindo air9.690.000
Singapore – Malaysia – Indonesia5, 12/06; 3, 10, 17, 24, 31/07; 14, 21, 28/08;5N4ĐVietjet – Malindo air9.790.000
Singapore – Malaysia – Indonesia7/8/20195N4ĐVietjet – Malindo air9.990,000
SINGAPORE – MALAYSIA
Singapore – Malaysia 5N4Đ8, 15, 22/4; 6, 13/5; 5, 12, 19, 26/085N4ĐVietjet – Malindo air8.790.000
Singapore – Malaysia 5N4Đ29/45N4ĐVietjet – Malindo air10.490.000
Singapore – Malaysia 5N4Đ27/5; 3, 10, 17, 24/06; 1, 8, 15, 29/075N4ĐVietjet – Malindo air8.890.000
Singapore – Malaysia 5N4Đ22/075N4ĐVietjet – Malindo air8.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu15, 26/02; 02, 07, 14, 21, 28/03/20207N6ĐVietnam airlines16.490.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu10/04, 12/04, 11/09, 18/09; 13/09, 21/097N6ĐVietnam airlines16.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu25, 29/04; 01/06, 05/06, 07/06, 12/06, 14/06, 19/06, 21/06, 22/06, 26/06, 05/07, 10/07, 13/07, 17/07, 19/07, 24/07, 27/07, 02/08, 10/08, 16/08, 23/08, 30/087N6ĐVietnam airlines18.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu17/05, 22/05, 24/05,29/057N6ĐVietnam airlines17.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải
Bắc Kinh – Thượng Hải12, 26/02; 04, 11,18/03/20205N4ĐVietnam Airlines14.690.000
Bắc Kinh – Thượng Hải15/04, 22/04, 16/09, 23/095N4ĐVietnam Airlines14.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải03/06, 17/06, 24/06, 01/07, 15/07, 22/07, 05/08, 19/085N4ĐVietnam Airlines16.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải01/05/20205N4ĐVietnam Airlines16.490.000
Bắc Kinh
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành09, 14,16, 21, 23, 28/02; 01, 06, 08, 13,15, 20, 22, 27/03/20205N4ĐAir China10.290.000
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N13,20,27/02; 05, 12, 19, 26/03/20204N3ĐAir China8.900.000
Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila
Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila25/2; 03, 08, 15, 22/03/20206N5ĐChina Eastern Airlines16.990.000
Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila10,17,24,31/3
7,14/4; 25,26,27,28/4
6N5ĐĐường bộ13.990.000
THÁI LAN
BANGKOK – PATTAYA14/025N4DAir Asia3.990.000
20, 27/2
6, 12, 20, 27/3
5N4DAir Asia6.490.000
31/3
3, 9/4
5N4DAir Asia7.490.000
23/4
15, 28, 29/5
7, 14, 16, 21, 22, 23/6
7, 12, 14, 19, 21, 26/7
2, 9, 30/8
16/9
5N4DAir Asia6.490.000
28/45N4DAir Asia8.490.000
29/45N4DAir Asia9.490.000
30/45N4DAir Asia9.490.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY SÁNG – VỀ TỐI)
12, 19, 26/2
4, 11, 18, 25/3
5N4ĐThaiLion Air5.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY TỐI – VỀ SÁNG)
19, 26/2
4, 11, 18, 25/3
5N4ĐThaiLion Air5.190.000
CHIANG MAI – CHIANG RAI
12/3
11, 25/6
9, 23/7
4N3ĐAir Asia8.990.000
2/4/2020
(Dịp Giỗ Tổ)
4N3ĐAir Asia9.990.000
29/8/2020
(Dịp Quốc Khánh)
4N3ĐAir Asia10.990.000
29/04/2020
(Dịp 30/4 – 1/5)
4N3ĐAir Asia10.990.000
30/4/2020
(Dịp 30/4 – 1/5)
4N3ĐAir Asia11.990.000
DUBAI
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI13,15, 19, 20, 22, 25, 26/02
1, 11, 18, 25/03
1, 8, 15, 22, 24, 27/04
6N5ĐEmirates Airline23.900.000
4, 11, 24/036N5ĐEmirates Airline22.990.000
28/046N5ĐEmirates Airline26.990.000
CAMPUCHIA
SIEMREAP – PHNOMPENHThứ 5 hàng tuần4N3ĐVJ7.990.000
TRUNG QUỐC
NAM NINH – TGG – PHCT11, 18, 25/26N5ĐĐường bộ7.590.000
TGG – THIÊN MÔN SƠN – PHCT – PHÙ DUNG TRẤN – VŨ LĂNG NGUYÊN12, 14, 21, 28 / 26N5ĐVJ9.500.000
TGG – PHCT – VIÊN GIA GIỚI
4, 6, 13, 18, 20, 27/3
1, 3, 10, 15, 17, 24/4
1, 8, 15, 20, 22, 29/5
6N5ĐVJ11.490.000
29/04 (Dịp Lễ)
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26/6
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31/7
5, 7, 12, 14, 21, 28/8
4, 9, 11, 18, 23, 25/9
2, 9, 14, 16, 30/10
6N5ĐVJ11.990.000
NAM NINH – QUẾ LÂM 4N3DThứ 6 hàng tuần4N3DĐường bộ5.690.000
NAM NINH – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾNThứ 5 hàng tuần5N4ĐĐường bộ7.490.000
NAM NINH – QUẢNG CHÂUThứ 5, Thứ 7 Hàng tuần4N3ĐĐường bộ4.990.000

 

TOURKHỞI HÀNHTHỜI GIANHÀNG KHÔNGGIÁ BÁN (VNĐ)
HÀN QUỐC
EVERLAND – YANGJIN PINE -FLOATING ISLAND25/02/2020
10,24/03/2020
5N4ĐKE13.500.000
SEOUL – NAMI – EVERLAND20,25,27/03/2020
5N4D
Air seoul12.990.000
SEOUL – NAMI- EVERLAND – YEOUIDO PARK
04, 18/03/2020
tway
11.500.000
01/04/2020 ( Giỗ Tổ)12.990.000
15/04/202011.990.000
29/04/2020 ( Lễ 30.4-01.05)13.990.000
SEOUL – NAMI – EVERLAND26/2 & 4/3/20207C11.500.000
SEOUL – NAMI- EVERLAND – YEOUIDO PARK
02/04( GIỖ TỔ)
5N4Đ
VNA
13.990.000
8,10/0412.990.000
10,17/0612.990.000
01,08/0712.990.000
NHẬT BẢN
TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA26, 31/03/20206N5ĐANA35.990.000
HÀ NỘI – TOKYO – HAKONE – NÚI PHÚ SĨ27,28/3 ; 1,2,3,28,29/4
5N4Đ
VJ
24.900.000
HÀ NỘI – TOKYO – HAKONE – NÚI PHÚ SĨ22,23/3
4N3Đ
ANA
24.900.000
TOKYO- YOKOHAMA-KANAGAWA- PHÚ SỸ- NAGOYA-KYOTO-OSAKA18/02/2020
6N5D
ANA33.900.000
TOKYO- PHÚ SỸ – HAMAMATSU- NAGOYA- KYOTO- OSAKA24/03/2020ANA34.900.000
TOKYO- PHÚ SỸ- TOYOHASHI-KYOTO-OSAKA25/03/2020VNA36.900.000
TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – KOBE – OSAKA28/03 ( GIỖ TỔ HV)VNA37.900.000
TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA31/03 ( giỗ tổ)VJ30.900.000
OSAKA- KOBE – KYOTO – NAGOYA- TOYOHASHI- PHÚ SỸ – TOKYO03/04VNA36.900.000
ĐÀI LOAN
ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC13/03/2020
5N4D
China airlines
10.990.000
ĐÀI BĂC – NAM ĐẦU – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG20/3/2020
HÀ NỘI – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC4/3; 11/3; 18/3; 25/3
5N4D
VJ10.490.000
TOUR BALI – INDONESIA
BALI10/4 ; 17/4
08/5; 14/5; 21/5
4N3D
VJ
9.990.000
BALI30/412.990.000
BALI28/5
4,11,18,25/6
02,09,16,23,30/7
11.990.000
TOUR MYANMAR
HÀ NỘI – YANGON – BAGO – HÀ NỘI20,27/02
5,12,19,26/03
2,9,16/04
7,14,21,28/5
4,11,18,25/6
4N3ĐVJ8.890.000
TOUR HỒNG KONG
HK SHOPPING VNA27/2, 7/3, 27/3/20204N3DVNA14.500.000