TOURKHỞI HÀNHTHỜI GIANHÀNG KHÔNGGIÁ BÁN (VNĐ)
CHÂU ÂU
PHÁP – BỈ – ĐỨC – HÀ LAN25/3; 10,25/4; 8,14,28/5; 12,19,26/6; 6,10,18/7; 1,8,20,28/8; 2,22/10/20207N6ĐQR41.900.000
PHÁP – BỈ – ĐỨC – HÀ LAN
TẾT ÂM
22/01 (28 Tết)
BAY CHIỀU
7N6ĐQR43.900.000
23/01 (29 Tết)
26/01 (Mùng 2 Tết)
BAY SÁNG
7N6ĐQR44.900.000
PHÁP – LUX – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN
TẾT ÂM
23/01 (29 Tết)
BAY SÁNG
9N8ĐQR51.900.000
PHÁP – THỤY SỸ – Ý
TẾT ÂM
23/01 (29 Tết)
25/01 (Mùng 1 Tết)
BAY SÁNG
10N9ĐQR57.900.000
PHÁP – THỤY SỸ – Ý – VATICAN – MONACO6/1112N11ĐQR55.900.000
PHẦN LAN – THỤY ĐIỂN – NA UY – ĐAN MẠCH27/10; 24/11; 28/129N8ĐTK
59.900.000 (chưa visa)
63.900.000 (gồm visa)
Ý – SLOVENIA – HUNGARY – SLOVAKIA – ÁO – SÉC
11N10ĐQR56.900.000
TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA10N9ĐQR59.900.000
ÚC
SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE14/2, 17/4 Khuyến mại7N6ĐVN43.900.000
SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE28/2, 13/3, 27/3, 17/4, 8/5, 22/5, 12/6, 26/67N6ĐVN46.900.000
SYDNEY – MELBOURNE10/7, 14/8, 2/10, 26/10, 30/10, 6/116N5ĐVN46.500.000
SYDNEY – MELBOURNE15/9 Khuyến mại6N5ĐVN42.900.000
SYDNEY – MELBOURNE26/01/2020 (Mùng 2 Tết)7N6ĐVN60.990.000
SYDNEY – MELBOURNE27/12 (còn 1 chỗ)7N6ĐVN51.900.000
20/127N6ĐVN53.900.000
SYDNEY – MELBOURNE25/10; 8/11; 22/11; 6/127N6ĐVN47.900.000
NGA
MATXCOVA – ST. PETERSBURG 9N9Đ
27/01/2020 (mùng 3 tết)9N9ĐVN46.900.000
14/02/20209N9ĐVN45.900.000
06/03/20209N9ĐVN44.900.000
23/11 (full)9N8ĐVN45.900.000
13/129N8ĐVN46.900.000
MATXCOVA – ST. PETERSBURG 7N7N6ĐVN43.900.000
TOUR MỸ
NEW YORK – PHILADENPHIA – WASHINGTON – LAS VEGAS – LOS ANGELES – SAN FRANCISCO
11N10DCI
TOUR ANH
HÀ NỘI – LONDON – EDINBURGH – MANCHESTER – LÂU ĐÀI WINSOR – LONDON – HÀ NỘI27/4, 22/5, 10/6, 25/6, 11/7, 27/7, 22/8, 23/109N8ĐVN69.900.000
NAM PHI
JOHHANESBURG – PRETORIA – SUN CITY – CAPE TOWN6,14/11 (full)8N7ĐQR/SQ/KQ
53.900.000 (Đoàn từ 20 người)
55.900.000 (Đoàn từ 15 người)
TOURKHỞI HÀNHTHỜI GIANHÀNG KHÔNGGIÁ BÁN (VNĐ)
SINGAPORE
Singapore21/114N3ĐVietjet Air9.690.000
Singapore23, 30/01 (29, M6 Tết)4N3ĐVietjet Air13.500.000
Singapore24/01 ( 30 Tết)4N3ĐVietjet Air13.990.000
Singapore25/01 ( M1 tết)4N3ĐVietjet Air15.490.000
Singapore4N3ĐVietjet Air
Singapore4N3ĐVietjet Air
SINGAPORE – MALAYSIA
Singapore – Malaysia6N5ĐScoot air- malindo Air9.990.000
Singapore – Malaysia27/12 (Tết Dương Lịch)6N5ĐScoot air- malindo Air11.290.000
Singapore – Malaysia23, 24/01/2020 (29, 30 tết)6N5ĐScoot air- malindo Air13.990.000
Singapore – Malaysia25, 26/01/2020 (M1, M2 Tết)6N5ĐScoot air- malindo Air14.990.000
Singapore – Malaysia26/01/2020 (M2 Tết)6N5ĐMalindo Air -Scoot air15.490.000
Singapore – Malaysia31/1; 01/02/2020 (M7, M8 Tết)6N5ĐScoot air- malindo Air10.990.000
Singapore – Malaysia14/02/20206N5ĐScoot air- malindo Air10.490.000
Singapore – Malaysia04, 07, 21, 28/02; 06, 13, 20, 27/03/20206N5ĐScoot air- malindo Air10.290.000
SINGAPORE – MALAYSIA – INDONESIA
Singapore – Malaysia – Indonesia14, 28/115N4ĐVietjet – Malindo air9.490.000
SINGAPORE – MALAYSIA
Singapore – Malaysia 5N4Đ5N4ĐVietjet – Malindo air8.690.000
Singapore – Malaysia9, 16/014N3ĐVietjet/ Malindor – Air AsiaGIÁ TỪ 7.690.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu20, 23/11, 04/12, 15, 26/02; 02, 07, 14, 21, 28/037N6ĐVietnam airlines16.490.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu21/127N6ĐVietnam airlines17.490.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu28/127N6ĐVietnam airlines17.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu25/01 (Mồng 1 tết)7N6ĐVietnam airlines19.990.000
Bắc Kinh – Thượng Hải
Bắc Kinh – Thượng Hải13, 27/11, 11, 18/12; 12, 26/02; 04, 11,18/035N4ĐVietnam Airlines14.690.000
Bắc Kinh
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành06/125N4ĐAir China10.290.000
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành17, 24/11;15, 29/125N4ĐAir China9.590.000
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành26/01 (Mồng 2 tết)5N4ĐAir China13.490.000
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N12, 19, 24/09;4N3ĐAir China9.300.000
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N31/124N3ĐAir China9.300.000
BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N14, 21, 19, 28/11, 12, 26/124N3ĐAir China8.900.000
Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila
Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila6N5ĐOto + tàu cao tốc12.990.000
Nam Ninh – Hạ Môn
Nam Ninh – Hạ Môn26/116N5ĐBay + oto14.990.000
CHƯƠNG TRÌNHKHỞI HÀNHTHỜI GIANHÀNG KHÔNGGIÁ BÁN (VNĐ)
THÁI LAN
BANGKOK – PATTAYA
14/115N4ĐAir Asia4.990.000
27/115N4ĐAir Asia5.990.000
12 /125N4DAir Asia5.990.000
20, 21/125N4DAir Asia6.990.000
2, 3, 5, 6, 7, 14, 20, 27/2
6, 12, 20, 27/3
5N4DAir Asia6.490.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY TỐI – VỀ TỐI)
25/1/2020
(M1TẾT ÂM LỊCH)
5N4ĐAir Asia9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(TỐI – SÁNG)
26/01/2020
(M2 TẾT ÂM LỊCH)
5N4ĐAir Asia9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(SÁNG – TỐI)
27/01/2020
(M3 TẾT ÂM LỊCH)
5N4ĐAir Asia9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY SÁNG – VỀ TỐI)
28/01/2020
(M4 TẾT ÂM LỊCH)
5N4ĐAir Asia9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY SÁNG – VỀ TỐI)
29/01/2020
(M5 TẾT ÂM LỊCH)
5N4ĐAir Asia8.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(SÁNG – TỐI)
26/1/2020
(M2 TẾT ÂM LỊCH)
4N3ĐThaiLion Air9.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(SÁNG – TỐI)
29/1/2020
(M5 TẾT ÂM LỊCH)
5N4ĐThaiLion Air8.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(SÁNG – TỐI)
22/1/2020
(28 TẾT ÂM LỊCH)
5N4ĐThaiLion Air6.490.000
BANGKOK – PATTAYA
(TỐI – SÁNG)
22/1/2020
(28 TẾT ÂM LỊCH)
5N4ĐThaiLion Air5.890.000
BANGKOK – PATTAYA
(TỐI – SÁNG)
24/1/2020
(30 TẾT ÂM LỊCH)
4N3ĐThaiLion Air6.690.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY SÁNG – VỀ TỐI)
13/115N4ĐThaiLion Air4.990.000
27/11
4, 11, 18, 25/12
5N4ĐThaiLion Air5.990.000
Năm 2020: 22/15N4ĐThaiLion Air6.490.000
Năm 2020: 8/1
5, 12, 19, 26/2
4, 11, 18, 25/3
5N4ĐThaiLion Air5.990.000
BANGKOK – PATTAYA
(BAY TỐI – VỀ SÁNG)
27/11
4, 11, 18/12
5N4ĐThaiLion Air5.190.000
Năm 2020: 22/15N4ĐThaiLion Air5.690.000
Năm 2020: 5, 19, 26/2
4, 11, 18, 25/3
5N4ĐThaiLion Air5.190.000
PHUKET – THALANG MANEEKRAM
CHIANG MAI – CHIANG RAI26, 27/01
(M2, M3 Tết Âm Lịch)
4N3ĐAir Asia10.990.000
DUBAI
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI19, 26/11
4/12
6N5ĐEmirates Airline23.990.000
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI11, 19, 25, 26/116N5ĐEmirates Airline29.900.000
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI27, 28/12 (Tết DL)
25, 26, 27/01
(M1, M2, M3 Tết ÂL)
6N5ĐEmirates Airline31.900.000
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARI28, 29/01 (M4 Tết ÂL)6N5ĐEmirates Airline28.900.000
DUBAI – ABU DHABI – SA MẠC SAFARINăm 2020:
11, 18, 28/03
6N5ĐEmirates Airline23.990.000
CAMPUCHIA
SIEMREAP – PHNOMPENHThứ 5 hàng tuần4N3ĐVietjet8.490.000
SIEMREAP – PHNOMPENH
Thứ 5 hàng tuần4N3ĐVJ7.990.000
Tết Dương lịch: 28, 29/12
Tết Âm lịch: M2, M4, M6 Tết
4N3ĐVJ9.990.000
MALDIVES
HN/SG – MALDIVES – HN/SG
TRUNG QUỐC
NAM NINH – TGG – PHCT
19, 26/11
3, 10, 17/12
Tháng 1/2020: 7, 14
4, 11, 18, 25/2
6N5ĐĐường bộ7.590.000
29, 30, 31/126N5ĐĐường bộ7.990.000
26, 27/1/2020
(Tức M2, M3 Tết ÂL)
6N5ĐĐường bộ8.990.000
TGG – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG – PHÙ DUNG TRẤN – PHCT
6N5ĐVJ
TGG – PHÙ DUNG TRẤN _ PHCT5N4ĐĐi Bay VJ – Về Bộ
TRƯỜNG SA – TGG – PHCT – TRÙNG KHÁNH21/11
12, 31/12
5N4ĐCZ13.490.000
TRƯỜNG SA – PHCT – PHÙ DUNG TRẤN – TGG
10, 24 /11
8, 22 /12
5N4Đ
CZ
10.990.000
29/12 (Tết DL)11.990.000
NAM NINH – QUẾ LÂM 4N3D
Thứ 6 hàng tuần
29/12 (Tết Dương lịch)
4N3DĐường bộ5.690.000
26/1 (M2 Tết ÂL)4N3DĐường bộ6.490.000
NAM NINH – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN
Thứ 5 hàng tuần
28/12 (Tết Dương lịch)
5N4ĐĐường bộ7.490.000
26/1 (M2 Tết ÂL)5N4ĐĐường bộ8.490.000
NAM NINH – QUẢNG CHÂUThứ 5, Thứ 7 Hàng tuần
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30/11
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28/12
4N3ĐĐường bộ4.990.000
NAM NINH – CV KHỦNG LONG
30/12
(Tết Dương lịch)
3N2ĐĐường bộ3.990.000
26/1/2020
(M2 Tết ÂL
3N2ĐĐường bộ4.690.000
TOURKHỞI HÀNHTHỜI GIANHÀNG KHÔNGGIÁ BÁN (VNĐ)
HÀN QUỐC
SEOUL – NAMI – EVERLAND27/12 ( Tết Dương)5N4DVJ13.490.000
SEOUL – NAMI – EVERLAND27/11, 11/125N4Dtway10.500.000
HN- SEOUL-JEJU-NAMI-EVERLAND-HN
29/01/2020 ( Tết NĐ)
6N5D
KE
21.490.000
27/11; 11/12; 25/1218.990.000
EVERLAND – YANGJIN PINE -FLOATING ISLAND
31/12 ( Tết Dương)
5N4D
KE
14.500.000
10/12
7,14/01/2020
04,25/02/2020
10,24/03/2020
13.500.000
SEOUL – NAMI – EVERLAND20,25,27/03/2020
5N4D
JEJU AIR
16.990.000
SEOUL – JANGJINPINE – LOTTE WORLD
25,26,27/01/2020 ( M1,2,3 Tết âm)
28/01/2020 (M4 Tết âm)13.990.000
SEOUL – JANGJIN PINE – LOTTE WORLD
28/12/2019 ( Tết dương)
AIR SEOUL
12.990.000
26/1/2020 ( M.2 Tết)15.990.000
27/1/2020 (M3 Tết)15.500.000
HÀ NỘI- TOKYO- PHÚ SĨ – HANOKE – KYOTO – OSAKA – HÀ NỘI12/116N5ĐVNA31.900.000
TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA
13/11
6N5Đ
VNA30.900.000
12,19/11VJ28.990.000
HÀ NỘI – TOKYO – HANOKE- FUJI MT20/115N4ĐVNA28.900.000
TOKYO – HAKONE – PHU SI15/11
6,13,19/12
4N3DVN22.900.000
TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA25/01/2020(M1 tết âm)6N5ĐNH33.990.000
ĐÀI LOAN
ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – NAM ĐẦU –
ĐÀI BẮC
25/01/2020 ( M.1 Tết)
5N4D
Vietjet air
14.990.000
ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – NAM ĐẦU –
ĐÀI BẮC
26/01/2020 ( M.2 Tết)15.990.000
CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC27/1/2020 ( M.3 Tết)14.990.000
HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – CAO HÙNG – HÀ NỘI16,20,23,27,30/11
5N4D
VIETJET AIR9.990.000
HN – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG15,25/11VNA11.990.000
HN- Đài Trung- Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Bắc20/12CI11.990.000
HN- ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – CAO HÙNG- ĐÀI TRUNG29/11; 27/12CI11.990.000
TOUR BALI – INDONESIA
BALI21/11 ; 5/12
4N3Đ
VNA
12.490.000
BALI30/1214.890.000
BALI29/125N4ĐMH15.890.000
TOUR TRIỀU TIÊN
TRIỀU TIÊN: BÌNH NHƯỠNG – KHAI THÀNH DMZ – KAESONG
08,22/11 ; 06/12
5N4Đ
AIR CHINA
34.900.000
9.900.000
TOUR HỒNG KONG
HK SHOPPING VNA
23/11
4N3D
VNA
14.500.000
27/2, 7/3, 27/3/2020
21/1215.500.000
31/1216.900.000